عکسهای فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است شنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۷:۵۱ ق.ظ

عکسهای فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر


فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

نرگس آبیار در افتتاحیه فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

گلاره عباسی و شبنم مقدمی در افتتاحیه فیلم نفس

گلاره عباسی و شبنم مقدمی در افتتاحیه فیلم نفس

نرگس آبیار در افتتاحیه فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

گلاره عباسی در افتتاحیه فیلم نفس در جشنواره فیلم فجر

گلاره عباسی در افتتاحیه فیلم نفس در جشنواره فیلم فجرNo comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.