عکسهای مراسم فرش قرمز فیلم گیتا در جشنواره فیلم فجر

این مطلب دراین تاریخ ارسال شده است سه شنبه, ۱۳ بهمن, ۱۳۹۴ در ساعت ۷:۵۰ ق.ظ

عکسهای مراسم فرش قرمز فیلم گیتا در جشنواره فیلم فجر

فرش قرمز فیلم سینمایی گیتا

فرش قرمز فیلم سینمایی گیتا

فرش قرمز فیلم سینمایی گیتا

سارا بهرامی و مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

سارا بهرامی و مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

سارا بهرامی و مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

سارا بهرامی و مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

سارا بهرامی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

سارا بهرامی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجر

مریلا زارعی روی فرش قرمز جشنواره فیلم فجرNo comments yet.

Leave a comment

باید خارج شده است در بنابراین شما می توانید دیدگاه »است.