بایگانی “اتاق گریم”

عکس های جدید از پشت صحنه سریال نفس گرم|شارژستون

سه شنبه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۴

عکس های جدید از پشت صحنه سریال نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

سیما تیرانداز / مریم بوبانی / رامین راستاد / پشت صحنه سریال نفس گرم / شبکه یک

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

مرجانه گلچین  و سیما تیرانداز در پشت صحنه سریال نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

لیندا کیانی در اتاق گریم مجموعه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

سلفی حامد کمیلی با عوامل پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

بازیگران نفس گرم در اتاق گریم مجموعه

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

محمود پاک نیت / حامد کمیلی / محمد مهدی عسکرپور ( کارگردان ) و محمود رضوی ( تهیه کننده )

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

رویا تیموریان در پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

عکس / پشت صحنه سریال نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

رحیم نوروزی

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

سیما تیرانداز

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه نفس گرم

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

حامد کمیلی و مرجانه گلچین

پشت صحنه سریال نفس گرم, پشت صحنه نفس گرم

حامد کمیلی و رویا تیموریان