بایگانی “بازیگران فیلم سینمایی شکاف”

عکس های هنرمندان در مراسم اکران فیلم شکاف|شارژستون

سه شنبه, ۱۵ دی, ۱۳۹۴

عکس های هنرمندان در مراسم اکران فیلم شکاف

بهاران بنی احمدی در اکران فیلم شکاف
بهاران بنی احمدی در اکران فیلم شکاف
کامران نجف زاده و پسرش در اکران فیلم شکاف
کامران نجف زاده و پسرش در اکران فیلم شکاف
الهام جعفر نژاد در اکران فیلم شکاف
الهام جعفر نژاد در اکران فیلم شکاف
بهاران بنی احمدی در اکران فیلم شکاف
بهاران بنی احمدی در اکران فیلم شکاف
فتیله ها در اکران فیلم شکاف
فتیله ها در اکران فیلم شکاف
محمد رضا غفاری در اکران فیلم شکاف
محمد رضا غفاری در اکران فیلم شکاف
سپیده مراد پور در اکران فیلم شکاف
سپیده مراد پور در اکران فیلم شکاف
مریم مقدم در اکران فیلم شکاف
مریم مقدم در اکران فیلم شکاف
الهام جعفر نژاد در اکران فیلم شکاف
الهام جعفر نژاد در اکران فیلم شکاف
الهام جعفر نژاد در اکران فیلم شکاف