بایگانی “تصاویر جدید بهنوش طباطبایی در نمایش تئاتر آدامس خوانی”

عکسهای بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی|شارژستون

پنج شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۴

عکسهای بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی و عباس کیارستمی در پشت صحنه نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در پشت صحنه نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در پشت صحنه نمایش آدامس خوانی