بایگانی “تصاویر شخصی بهنوش طباطبایی در زمستان سال 94”

عکسهای بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی|شارژستون

پنج شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۴

عکسهای بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی و عباس کیارستمی در پشت صحنه نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در پشت صحنه نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در نمایش آدامس خوانی

بهنوش طباطبایی در پشت صحنه نمایش آدامس خوانی