بایگانی “تصاویر هنرمندان در افتتاحیه فیلم سینمایی موقت”

عکسهای بازیگران در اکران فیلم سینمایی موقت|شارژستون

دوشنبه, ۲۱ دی, ۱۳۹۴

عکسهای بازیگران در اکران فیلم سینمایی موقت

نازنین فراهانی در مراسم اکران فیلم موقت

بهاران بنی احمدی در مراسم اکران فیلم موقت

فاطمه گودرزی در مراسم اکران فیلم موقت

فاطمه گودرزی در مراسم اکران فیلم موقت

حامد بهداد در مراسم اکران فیلم موقت

حامد بهداد در مراسم اکران فیلم موقت

بهاران بنی احمدی در مراسم اکران فیلم موقت

مهرداد صدیقیان در مراسم اکران فیلم موقت

مهرداد صدیقیان در مراسم اکران فیلم موقت

نازنین فراهانی در مراسم اکران فیلم موقت