بایگانی “عكسهای نشست خبری و دیدار مردمی با عوامل سریال شهرزاد با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان”

عکس های نشست خبری و دیدار مردمی با عوامل سریال شهرزاد | شارژستون

دوشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۴

عكسهای نشست خبری و دیدار مردمی با عوامل سریال شهرزاد با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری مجموعه شهرزاد که این روزها توانسته به بازار نمایش خانگی رونق دهد روز یکشنبه ۱ آذر ماه با حضور جمعی از بازیگران و عوامل فیلم در پردیس ملت برگزار گردید.

تصاویر این مراسم را می توانید مشاهده نمایید :

نشست خبری سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزادنشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزادنشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

 

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

 

نشست خبری سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد

نشست خبری و دیدار مردمی سریال شهرزاد